Written by 11:36 Nasze zdrowie

Życie po udarze mózgu

Udar mózgu jest bardzo poważną sprawą. Osoby, które go przejdą mają stają się zazwyczaj zależne od drugiej osoby. Nie chodzi tutaj tylko o problemy z poruszaniem się, ale także z porozumiewaniem się. U osób po udarze występują bowiem dość spore zaburzenia mowy. Oczywiście można z nimi walczyć i można je leczyć. U osób po udarze występują zazwyczaj dwa rodzaje problemów z porozumiewaniem się. Pierwszym są trudności z używaniem mowy. W mózgu podczas udaru zostaje bowiem uszkodzony ośrodek mowy. Osoba chora rozumie słowa, które wypowiada, wie jakie jest ich znaczenie. Nie potrafi jednak ich wypowiedzieć. Nie będziemy umieli rozpoznać poszczególnych wyrazów. Osoba taka będzie miała problemy z mówieniem również dlatego, że mięśnie, których używamy podczas mówienia zostają uszkodzone. Po udarze bardzo ważna jest rehabilitacja. Osoba chora musi zachować stały kontakt ze społeczeństwem. Nie można jej odosobnić. Umysł bowiem pozostaje ten sam. Człowiek po udarze myśli tak samo jak osoba zdrowa. Nie można przerywać kontaktu z taką osobą. Trzeba próbować tego, aby na nowo nauczył się mówić. Jednak nie warto tego robić zmuszając danej osoby do mówienia i powtarzania danego słowa kilka razy. Lepiej byłoby gdybyśmy często rozmawiali z chorym. Jeśli jednak kontakt z chorym jest zupełnie niemożliwy i nie umie on wypowiadać żadnych słów to można wykorzystać na przykład język migowy lub tablicę porozumiewania się.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close