Written by 03:42 Porady lekarskie

Wpływ samotności na zdrowie

Wpływ samotności na zdrowie

Okazuje się, że samotność może mieć wymierny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Osoby samotne są bardziej podatne na zapadanie w choroby, które często kończą się nawet śmiercią (głównie w przypadku osób starszych). Na zdrowie składa się wiele czynników i właśnie sfera społeczna i psychiczna są niezwykle ważne jeśli chcemy zachować dobre zdrowie. Samotność może wywoływać bardzo głębokie poczucie przygnębienia, a nawet depresję. Relacje z innymi ludźmi można podzielić na trzy kręgi zaangażowania. Są to relacja intymna, kręg znajomych oraz grupa przynależności. Jeśli przynależymy do tych dwóch ostatnich wydawać by się mogło, że nie mamy żadnego problemu z samotnością, bo przecież mamy wielu znajomych i często przebywamy z ludźmi. Jednak pomimo tego osoba, która nie jest zaangażowana w żadną relację intymną może odczuwać osamotnienie nawet w kręgu znajomych. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie relacji w każdym z tych kręgów. Samotność najczęściej odczuwają ludzie starsi, których małżonkowie zmarli i nie pozostała im żadna rodzina. W takich przypadkach konieczne jest wychodzenie do ludzi i próbowanie nawiązania kontaktu. Tylko w ten sposób uda się zachować dobre zdrowie w sferze psychicznej, co przełoży się pozytywnie na zdrowie fizyczne. Człowiek jest istotą społeczną, dlatego realizowanie swojej roli w społeczeństwie i kontakty z innymi ludźmi są podstawą prawidłowego funkcjonowania każdego z nas.

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close