Written by 01:44 Porady lekarza

Stres po traumie

Traumatyczne wydarzenia mogą spowodować narastanie lęków, które przeradzają się w poważne zaburzenia stresowe. Zdarza się osobom, które stały się udziałem wydarzeń nagłych, koszmarnych i dotyczy między innymi żołnierzy czynnych zawodowo uczestniczących w misjach, osób dotkniętych kataklizmem (powódź, pożar itp.), ofiar przemocy. Zespół stresu pourazowego rujnuje praktycznie spokój wewnętrzny, sprawiając, że wykluczone zostaje normalne funkcjonowanie osoby cierpiącej na niego. Do oczywistych objawów stresu pourazowego należy między innymi wyraźne osłabienie psychiczne, apatia, brak apetytu, uporczywe wspomnienia, powracające w realistyczny sposób ( odtwarzanie filmu), a także całkowite odsunięcie się od zajęć sprzed wydarzenia, odcięcie się od świata zewnętrznego, paraliżujący strach, poczucie bycia ofiarą łączące się z myślami i próbami samobójczymi. Mylne jest myślenie, że w tym przypadku sam czas zaleczy rany. Brak fachowej pomocy tylko zwiększy wszystkie dolegliwości. Konieczna jest terapia psychologiczna,a w drastyczniejszych przypadkach psychiatryczna. Nierzadko do leczenia włącza się leki przeciwlękowe, które mają za zadanie rozładowanie napięcia. W przypadku farmakologii należy jednak stosować ją w bardzo trudnych przypadkach, w których przeprowadzenie terapii wymaga wspomagania w wyciszeniu. Leki te mają bowiem działanie silnie uzależniające. Nie mogą być stosowane same w sobie, ponieważ rzeczywistym leczeniem jest wspomniana terapia mająca na celu likwidowanie choroby w całości.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close