Written by 06:10 Porady lekarskie

Porada lekarska jako sklasyfikowana usługa medyczna

Porada lekarska jako sklasyfikowana usługa medyczna

Chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to medycyna należy go grona nauk ścisłych. W takim zakresie, w jakim jest to możliwe, dąży ona do ścisłości i precyzyjnego klasyfikowania zagadnień znajdujących się w obszarze jej zainteresowań. Wszelkiego rodzaje podziały czy klasyfikacje pozwalają uporządkować kwestie związane z nazewnictwem chorób, objawów i ich zespołów, a nawet poszczególnych procedur i usług medycznych. Międzynarodowe klasyfikacje chorób oraz procedur to niezbędne narzędzie w pracy każdej placówki medycznej, a także każdego lekarza. Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków wymaga ich znajomości. Poza tym klasyfikacje ułatwiają porozumiewanie się pomiędzy lekarzami różnych specjalizacji, a także lekarzy nawet nie mówiących tym samym językiem i mieszkających w rożnych zakątkach świata. W różnych krajach przyjmuje się różne systemy klasyfikacji chorób, w naszym kraju używa się zazwyczaj ICD 10 (dla chorób) oraz ICD 9 (dla procedur). Porady lekarskie jako usługa i procedura medyczna posiadają swój specjalny kod, dzięki któremu nawet lekarz mieszkający na drugiej półkuli będzie wiedział po jego odczytaniu, co dolega pacjentowi i jakie metody leczenia zostały zastosowane, a także, jak przebiegał cały proces leczenia danego pacjenta. Poza podstawowymi poradami lekarskimi klasyfikacji podlegają także najbardziej skomplikowane procedury stosowane przez nowoczesną medycynę.

Visited 10 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close