Written by 12:02 Nasze zdrowie

Objawy zespołu ADHD

Pod skrótem ADHD kryje się angielska nazwa „attention deficyt hyperactivity dis order”. Po polsku jest to po prostu zespół nadpobudliwości psychoruchowej. O wiele częściej na zaburzenie to cierpią chłopcy. Pojawia się ono u dzieci i młodzieży. Jest to choroba, która przekazywana jest genetycznie. ADHD objawia się głównie poprzez zbyt dużą nadpobudliwość. Niemal każde dziecko jest niezwykle aktywne i ruchliwe, jednak dziecko cierpiące na ADHD nie potrafi dosłownie wysiedzieć na miejscu. Jest ono nie tylko nadzwyczaj ruchliwe, ale zwykle także bardzo głośne, ma ogromne pokłady energii, skacze oraz biega. Podczas lekcji w szkole zazwyczaj zaczepia ono inne dzieci, a także wstaje od ławki i przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Dziecko takie bardzo łatwo się rozprasza i nie potrafi skupić swojej uwagi na jednej rzeczy przez dłuższy czas. Bardzo szybko pozostawia wykonywane zajęcie i przechodzi do następnej czynności. Charakteryzuje się ono także większą niż u rówieśników wyobraźnią. Jeśli chodzi o sferę emocjonalną dziecka, miewa ono tak zwane „huśtawki nastrojów”. Jego radość może w jednej sekundzie przejść przez złość do płaczu. Zazwyczaj przejawia ono także agresję i skłonność do konfliktów. Dziecko cierpiące na ADHD ma problemy w szkole nie tylko ze względu na niemożność skupienia się na nauce i brak koncentracji. Często jest one dotknięte także dysleksją, dysgrafią lub dyskalkulią.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close