Written by 19:58 Nasze zdrowie

O nowotworze piersi

Postęp cywilizacyjny, przetworzona żywność i szybkie tempo życia sprawia, że coraz więcej kobiet zapada na różnego typu nowotwory, w tym raka piersi. Najczęściej to schorzenie atakuje jedną pierś, bywa jednak też i tak, że powstają przerzuty i druga także zostaje zainfekowana. W takich wypadkach pierwszym etapem jest leczenie farmakologiczne oraz chemioterapia, wycina się także powstałe zmiany. W zależności od stanu zaawansowania choroby leczenie jest bardziej lub mniej skuteczne. Wykrycie raka we wczesnym stadium choroby oznacza większą szansę na wyzdrowienie. W przypadkach, kiedy choroba zostaje zauważona w późnym stadium i nowotwór ma złośliwą postać, zdrowie i życie kobiety może wymagać dokonania amputacji jednej lub obydwu piersi. Ten konieczny z medycznego punktu widzenia zabieg jest dla kobiety szokiem i podwójną traumą. Oznacza nie tylko myślenie o śmierci, dramat walki z ciężką chorobą, ale także poważne oszpecenie ciała. Kobiety tracą ważny dla nich atrybut własnej atrakcyjności. Zmienia to ich postrzeganie siebie, powoduje wycofanie i depresję. Kobiety dotknięte tym dramatem starają się na nowo być aktywne. Zrzeszają się często w klubach amazonek, wzajemnie wspierają, organizują różnego typu akcje. Same uczą się na nowo żyć ze zmienionym ciałem. Wiele z nich decyduje się na zabieg wszczepienia implantuj piersi, który w dużym stopniu pozwoli zrekonstruować dawny wygląd.

Visited 5 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close