Written by 03:50 Porady lekarskie

Nie lekceważ zawrotów głowy

Nie lekceważ zawrotów głowy

Zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u osób młodych może pojawić się arytmia serca a jej objawy mogą być różne w zależności od jej rodzaju. Arytmie można podzielić na rytmy z wolną akcją serca, szybką akcją serca, wystąpieniem skurczów dodatkowych, zaburzeniami w przewodzeniu serca. W przypadku arytmii z wolną akcją serca mogą pojawić się omdlenia i zawroty głowy. Do głównych przyczyn można zaliczyć działanie leków, chorobę węzła zatokowego albo przedsionkowo-komorowego. Wtedy chory ma wszczepiany stymulator serca. Arytmie z przyspieszoną akcją serca objawiają się kołataniem, dusznościami i osłabieniami. Mogą powodować uszkodzenie mięśnia sercowego. U osób chorych na choroby układu krążenia lub oddechowego, zwiększają ryzyko udaru lub zawału. W arytmii związanej z zaburzeniami przewodzenia nie zawsze leczenie jest konieczne. Może ona nie dawać żadnych objawów, jednakże w niektórych przypadkach, może prowadzić do postępowania wolnego rytmu serca. Kiedy pojawiają się symptomy takie, jak kołatanie serca, zawroty głowy, duszności, czy osłabienia, zaleca się skierowanie do lekarza w celu zrobienia EKG i wykluczyć ryzyko wystąpienia arytmii. Dodatkowo może się okazać niezbędne zrobienie badania hormonów tarczycy, poziomu elektrolitów i morfologii krwi. Zaburzenia w tym zakresie mogą mieć wpływ na postępowanie arytmii. Ponadto częściej dotyka ona osób nadużywających kawy, alkoholu i zestresowanych.

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close