Written by 20:47 Porady lekarskie

Bulimia – choroba XXI wieku

Bulimia – choroba XXI wieku

Bulimia to bardzo poważna choroba, która najczęściej dotyka kobiety, niemniej zdarza się również u mężczyzn. Jest to zaburzenie psychiczne, które bardzo silnie oddziałuje na osobę chorą a także na osoby znajdujące się w jej otoczeniu (rodzina, przyjaciele). Osoby chore na bulimię myślą o jedzenie i jednocześnie i tym jak przeciwdziałać tyciu, co prowadzi do tego, że mają problemy z normalnym spożywaniem posiłków. Wszystko to sprawia, że często mają bardzo duże trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, nierzadko izolują się od innych i zamykają w czterech ścianach, odrzucają swoje plany na przyszłość, ambicję czy też zainteresowania. Osoba cierpiąca na bulimię bardzo często wszystkie porażki czy niepowodzenia odreagowuje napadami bulimicznymi. Osoby cierpiące na bulimię często nie dostrzegają swojego złego stanu, a nawet jeśli to na ogół się go wypierają, ukrywają swoje postępowanie oraz kłamią. W przypadku bulimii konieczne jest leczenie, gdyż choroba ta jest na tyle poważna, że może nawet prowadzić do załamania psychicznego, pobytu w szpitalu psychiatrycznym a nawet do śmierci. Poza tym z bulimią związane są jeszcze inne choroby organizmu, wiele osób chorujących na bulimię cierpi na przykład na choroby układu pokarmowego, który na ogół jest wyniszczony przez chorobę. Bulimię można wyleczyć jednak leczenie jest na ogół dość trudne i wymaga przede wszystkim chęci leczenia ze strony chorego. Osoba taka często więc trafia do ośrodka zamkniętego.

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close